HistoriskResearch

Virksomhedens historie
tryk og på DVDGamle 16 mm film og videobånd kan let overspilles til DVD og DV-bånd. Det gør det nemt at se og redigere bagefter.


Historisk Research er drevet og ejet af erhvervshistorikeren, cand.mag. Gitte Kjær, der gennem mere end 20 år har   etableret sig som en af landets mest anerkendte researchere og erhversforfattere. 


Redaktør Helge Svendsen er tilknyttet som konsulent. Han har den tekniske indsigt via en uddannelse som tv-producer med mere end 100 tv-produktioner bag sig. Senest har han produceret en række programmer for dk4, samt arbejdet med digitalisering af analoge medier.

HistoriskResearch undersøger og skriver virksomheders historie. Desuden har HistoriskResearch  specialiseret sig i overspilning af gamle film og videoer til DVD. Vi har i årevis været landets mest etablerede bureau for research til virksomheder og enkeltpersoner.

HistoriskResearch har tidligere været kendt som Erhvershistorisk Research og har siden 1986 blandt andet arbejdet med virksomheder som: Beauvais koncernen, NKT koncernen, Superfos koncernen, Jakob Holm & Sønner, Lauritz Knudsen koncernen og mange andre.
  
Hvilken type historie?
Udgangspunktet har typisk været en virksomheds samlede og officielle historie, historien om et datterselskab, en filial eller afdækning af et enkelt aspekt eller produkt. Biografier over virksomhedens stiftere og andre markante personligheder har i andre tilfælde indgået som delelement eller har stået alene som historiens hovedelement. 


Rekvirenter og målgruppen
HistoriskResearch har været i forbindelse med Danmarks største virksomheder, men har også skrevet for mindre forretninger og for foreninger som Det Kongelige Kapels Forening og Københavns Musiker Forbund. Udover disse er bl.a. samarbejde med arbejdsgiverorganisationer, interesseorganisationer og idrætsforeninger relevant.

Business-to-business
Aftagere af jubilæumspublikationer er først og fremmest virksomhedens medarbejdere, samarbejdspartnere, kunder, medlemmer, virksomhedens naboer, politiske organisationer m.v. Dog kunne man i virkeligheden udvikle en jubilæumspublikation eller et firmaportræt til en slags business-to-business koncept, hvor målgruppen er international og omfatter nuværende og kommende kunder og samarbejdspartnere.

Det traditionelle medie er stadig det smukke jubilæumsskrift, hvis relevans man i vor elektroniske tid ikke må undervurdere. Man kunne desuden tænke på medier som husstands eller postomdelte aviser, specielt i de tilfælde, hvor målgruppen er stor og bred.

Forskellige medier og firmaets rødder
I dag fokuseres der mere end nogen sinde på virksomhedens rødder og de personer, der stod bag etableringen. Det er en tendens, der kommer fra USA, hvor man i årevis har fortalt virksomhedens historie på nettet, og hvor stifterne i mange tilfælde anvendes som rollemodeller. Med en stigende internationalisering lægger man vægt på det unikke og centrale, placeret i den pågældende region og det pågældende land.

Det er indlysende at ikke mindst hjemmesider fremover i langt højere grad vil blive anvendt i forbindelse med jubilæer. De fleste virksomheder råder over præsentationsfilm og historiske film. Klip af disse vil i så tilfælde være relevant at indlægge på hjemmesiden som identitetsbærende elementer.

En fortsat ekspansion
Det er endvidere relevant at lave film af den pågældende virksomhed med henblik på at sælge filmen til Tv-kanaler eller massekopiere den til brug for salgspræsentationer over for virksomhedens kunder. I den senere tid har vi fokuseret meget på virksomhedsdokumentation og virksomhedsfilm.
Historiske oplysninger og virksomhedsrelevante facts med en mere kulturel indfaldsvinkel, anvendt som follow-up på hjemmesiden er et af vore senere tiltag i forbindelse med jubilæumspublikationer/virksomhedsportrætter.

Om man anvender den traditionelle jubilæumspublikation, Internet eller film, er det vores opfattelse, at det er den godt fortalte, veldokumenterede historie, man bør satse på i fremtiden! Som det er blevet udtrykt, er en virksomheds historie et naturligt springbræt for en fortsat ekspansion, idet den udgør en del af den identitet, der er knyttet til virksomheden. 

 Spangsvej 165, Udby
 4750 Lundby
 49 76 18 09
Kontakt os her

Copyright ©  2006 - 2012 HistoriskResearch & helge svendsen kommunikation  Opdateret 21-9-2010